FireTrucks

Magyarország legnagyobb tűzoltótechnikai adatbázisa

// jogi nyilatkozat


A FireTrucks online tűzoltótechnikai adatbázis a http://tuzoltoautok.hu/ címen elérhető weboldal (a továbbiakban: "Weboldal").

A Weboldal fejlesztését, üzemeltetését, technikai karbantartását a WebMeszler Kft. (székhely: 7800 Siklós, Harkányi út 6/B, adószám: 23801170-1-02, cégjegyzékszám: 02-09-078518, email: info@webmeszler.hu, a továbbiakban: "Üzemeltető") végzi.

Azzal, hogy belép a Weboldal valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak:

// A Weboldalon elhelyezett tartalom

A domain és a Weboldalon megjelenő tartalom, valamint a hírlevél az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. Kivételt jelentenek ez alól a regisztrált felhasználók által küldött hozzászólások, melyek a felhasználó tulajdonát képezik, valamint a Weboldalon megjelenő hirdetések.

A Weboldalon megjelenő tartalomért a Weboldal kiadója felel.
Nem képezi a Weboldal tartalmát a Weboldalba más honlapokról beágyazott tartalom (például YouTube videók).

// Felhasználási feltételek

A Weboldal tartalmát - kizárólag saját részre, információ szerzés céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Weboldaltól fotókat, adatokat átvenni csak az Üzemeltető írásos engedélyével lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
• nem módosítja az eredeti információt,
• a Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
• fotók esetében a képeket nem módosítja és a fotó készítőjének nevét is minden közlésnél feltünteti.

A Weboldal tartalmának vagy részeinek (akár változtatás nélkül is) az Üzemeltető írásos engedélye nélküli vagy a Weboldal forrásként való megnevezése nélküli utánközlése, átdolgozása, felhasználása jogosulatlan felhasználásnak minősül, melynek napi díja bruttó 25.000 Ft képenként, illetve bruttó 6.000 Ft szavanként.
A bizonyításhoz az Üzemeltető közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmaz, amely közokirat.

// Szerzői jogok

A Weboldal tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt áll.
Az Üzemeltető tiszteletben tartja és a tőle elvárható gondossággal igyekszik érvényt szerezni a szerzői jogoknak.

A Weboldalra fotót, adatot, videót csak az Üzemeltető, illetve a szerkesztő jóváhagyását követően a Weboldal regisztrált felhasználói tölthetnek fel.
Amennyiben külön megállapodás nem készül az Üzemeltető és a fotót küldő felhasználó között, akkor a fotó küldője a képküldés oldalon a "Feltöltés" gombra kattintva automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket:

• amennyiben a fotót nem a küldő készítette, rendelkeznie kell a fotó felhasználási jogaival

• a fotót küldő felelőssége, hogy az általa beküldött tartalommal kapcsolatban harmadik személynek nem áll fenn olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a fotók felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Az ebből adódó károkért a fotó küldője anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé

• az Üzemeltető a feltöltés napjától külön díjazás nélkül jogosulttá válik a fotókat területi korlátozás nélkül a saját online és nyomtatott kiadványaiban megjelentetni, saját céljaira felhasználni, analóg vagy digitális hordozón tárolni, a fotók tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére

• az Üzemeltető által megszerzett felhasználási jogok köre nem terjed ki arra, hogy a képeket alapvetően megváltoztassa, átdolgozza, valamint módosítsa a fotókat, illetőleg annak meghatározó jelentését

• az Üzemeltető külön engedély nélkül a fotókat tovább értékesítheti, a küldő általi feltöltéssel megszerzett felhasználási jogokat harmadik személyekre átruházhatja

• az Üzemeltető garantálja, hogy mindenkor tiszteletben tartja a Szerző személyes jogait, azok védelmében fellép, továbbá garantálja, hogy a fotók szerzőjét látható módon közli a megjelentetéskor.

// Regisztráció

A Weboldal egyes szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek.
A Weboldalra történő regisztráció ingyenes és önkéntes.

A regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető kezelje és tárolja, valamint hozzájárul ahhoz is, hogy az Üzemeltetőtől emailt vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az Üzemeltetőnek és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető a felhasználóval való kapcsolattartásra (hírlevél, értesítő küldésére), továbbá saját, illetve esetekként üzleti partnerei hirdetéseinek küldésére használja.

A regisztráció során kért adatok: vezetéknév és keresztnév, email cím, valamint a bejelentkezéshez szükséges jelszó. További adatok nem szükségesek az érvényes regisztrációhoz, ezek megadása a felhasználó döntése.

A valótlan vagy hibás email címmel, a hírlevélgyűjtő típusú email címmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal regisztráló felhasználókat az Üzemeltető figyelmeztetés nélkül törli az adatbázisból.

A regisztráció során megadott adatok módosítását vagy törlését a felhasználó a hello@nulltuzoltoautok.hu email címre küldött levélben kérheti, valamint maga is elvégezheti saját adatlapján az "Adatok módosítása" illetve a "Profil törlése" gombra kattintva.

// Személyes adatok védelme

Az Üzemeltető a felhasználói adatok kezelésében az alábbi jogszabályok szerint jár el:
• az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
• az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
• az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.


Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, valamint megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A nem regisztrált felhasználók adatai (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a Weboldal rögzít, egyedül az internetezési szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használja fel.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.
Az Üzemeltető által tárolt felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.

// A felelősség korlátozása

Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt és tárolt adatok biztonságos őrzésére, de nem vonható felelősségre az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény, vis maior esetén vagy bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az Üzemeltető irányítása alatt áll.Lap tetejére